Falos

Nejčastěji poukazuje na mužské genitálie. V mnoha případech ale může značit i ženský orgán nebo na spojení obou orgánů anebo orgány nerozlišené dle pohlaví.V symbolickém smyslu je falos vyjádřením aktivních plodivých sil, vlastních muži i ženě.
Zobrazován bývá jako erektovaný penis; stejný význam má kříž, okřídlený glóbus, slunce nebo hůl.
Crowley identifikoval falos s umírajícími bohy, jako byli Osiris, Dionysos nebo Ježíš. Toto přirovnání zakládal na podobnosti s mužským penisem, který ochabne - čili zemře - po dosažení ejakulace. Je tedy jako božstvo, které dává život po své vlastní smrti.
podle www.lashtal.com

 
25. 6. 2010