Maat

Egyptská bohyně pravdy, spravedlnosti, správné míry a rovnováhy. Jejími symboly jsou paví pero a váhy. Maat je vládkyní nad celkovou rovnováhou a její zákony jsou uplatňovány ve finální Soudní Síni, v níž je srdce nebo duše zesnulého vážena a hodnocena. Ospravedlnění se dostává těm duším, jež ve svém životě byly věrné Slovu nebo Vůli (byli mystiky či mágy).(Liber AL vel Legis III: 37). Tím, kdo rozsudek pronáší, je bůh Thoth, mužský protějšek Maat. Egyptská Kniha mrtvých praví, že Thoth a Maat stojí po stranách sluneční bárky boha Ra a mají důležitou roli při určování směru lodi.
Kabalistické korespondence vztahující se na Maat nalezneme jak nad, tak i pod Abyssem. Astologicky jsou Maat připsovány atributy Vah. Znamení Vah odpovídá cestě Lamed a velkému arkánu s číslem VIII - Rovnováhy. Cesta směřuje od Tifereth ke Gebuře, což je od solární sféry srdce, kde je sídlo lidské vůle, do sféry Marsu, sídla (mj.) posuzování.
Písmeno L (Lamed ) zastupuje Maatianskou spravedlnost v Knize Zákona.
Na Stromě života Venuše vládne cestě Vah, a jejím písmenem je Dalet, jehož obrazem je Císařovna, rozpínající se mezi dvěma sloupy nad Abyssem - tedy mezi sefirami Chokmah a Binah. Tato cesta spouje a vyrovnává původní polarizaci, což je symbolizováno Maatiným principem spravedlnosti, pravdy a rovnováhy, který dohlíží na vážení duše na vahách Lamed. Jistě zde stojí za povšimnutí blízká spřízněnost mezi Maat jako Rovnováhou a jejím chotěm Thotem.

 
8. 4. 2010