Klifoth

Plurál od klifa, což znamená skořápka, kůra. Klifothy jsou nevyvážené síly v universu, složené z jednotek, jež jsou samy o sobě neúplné. Proto vyžadují spojení s jinými energiemi, aby vyváženost a stabilitu nalezly. Klifothy tvoří velký drak, v bibli nazývaný Leviatan - jméno pochází z hebrejského slovního základu LVH, což znamená spojit se, propůjčovat, půjčovat si. Tím je naznačena podstata klifotů: že se vzájemně sdílí, propojují se a vyměňují energii a tak neustále hledají a obnovují svou stabilitu. Analogicky k teorii atomů, i Klifoth se chová jako atomy, tvoří vazby s ostatními kvůli neúplným možnostem svých podstat. Tím, že čerpají energii ze sebe navzájem, jsou vampyrickými entitami; vykoupení je pro ně možné jen nalezením stability ve sjednocování se s věčným.Klifotickou oblastí je lunární nebo astrální podsvětí stínů, dvojnosti, elementálních duchů, lidských přirozených duší a skořápek mrtvých - podsvětí jako padlý' aspekt Šarlatové ženy - velké nevěstky. V kabale je tento tento hmotný svět nazýván Asiah, a je od zbytku Stromu života odříznut pádem, který ho oddělil od ducha. Doktrína Klifothu je blízko příbuzná egyptské myšlence Ka a Khaibet. Síla udržující Klifoth při životě je touž silou Hadita, jež je do lidské duše vnášena Bestií. V padlém, pokleslém vesmíru, kde má člověk svoji svobodnou vůli, je tato magická síla schopná operovat nezávisle na Pravé Vůli. Formy, které jsou touto magickou mocí dány duši skrze magickou sílu jako výsledek lidské neobrozené touhy těla, jsou iluzorní, proměnlivé, netrvanlivé a vampyrické. Nakonec duši, která je živí, posednou a v sobě uvězní, přičemž jí odčerpávají energii, až ji nakonec zcela rozloží. Aby se zasvěcenec ubránil takovému zotročení Klifothy, musí ovládnout, uvolnit a přeměnit životní sílu, jež je chycena. Veliké dílo je práce na spasení Klifoth, kdy nevyvážené síly přirozené duše musí být organizovány prostřednictvím jednoty člověka a jeho Pravé Vůle.

 
8. 4. 2010