Kalas

Slovo pocházející ze sanskrtu, svědčící o periodicitě prány neboli dechu života. Doslovně je kala interval 96 sekund: 15 kalas je obsaženo v ghari, ta trvá celkem 24 minut (96 x 15 = 1440 sekund = 24 minut); ghari je ekvivalent tatvické časové míry - tatev je pět, a jsou to základní typy prány.Prána je totéž, co Egypťané nazývali Dechem Ráovým, čímž je důvtipně myšleno sluneční záření, jež všem věcem dává život a pohyb. V Kabale je tento dech nebo životadárný duch nazýván Ruach.
Termín kalas se užívá v širším významovém smyslu pro vyjádření něčeho jemného (např. ne-hmotného): paprsky, esence, barvy nebo vyzařování, jež jsou srovnatelná s cestami a barevnými škálami kabalistického Stromu Života. Jsou to drobná vyzařování z Nuit - jemné radiace všech Khabs (neboli hvězd) dlících v jejím nebeském těle, Khu. Na tato vyzařování také odkazuje současný proud 93.

 
7. 4. 2010