Heru-Ra-Ha

Egyptský dvoj-bůh, jehož dvojčenecké aspekty jsou Hoor-Paar-Kraat, skryté universum, a Ra-Hoor-Khuit, projevené universum. Tyto dvojčenecké aspekty jsou podobné těm, které ztělesňují dvojčata Set a Hórus.Set a Horus (řecké jméno pro Heru) někdy bývají reprezentováni (zvláště v Aunnu) jako dvojitý bůh Heru-Set, který, podobně jako Heru-Ra-Ha, zastává jakousi překlenovací funkci coby most přes Abyss, neviditelný a viditelný, přebývající jak ve věčnosti, tak v čase.
Bůh Heru-Ra-Ha (někdy nazýván prostě Horus, ačkoli je opravdu mnoho bohů se jménem Hórus) vládne tomuto Aeonu nebo věčnosti, v níž dlí duše Nesmrtelných, a navždy dlí v těle Nuit. On je strážcem velkého prahu, kterému říkáme Abyss a Pánem posledního soudu.
Numercky Heru-Ra-Ha připadá číslo 418.

 
7. 4. 2010