Horus

Řecký tvar egyptského Heru nebo Hoor (koptsky), božstva, které má mnoho forem. Horus obecně reprezentuje vědomí pohybující se časem a věčností, jež sahá až za smrt. On je ten jenž povstává. Tak je také reprezentován Bestií v Knize Zákona.Každý aspekt Hóra odpovídá zvláštní fázi v tomto velkém životním cyklu. Egyptské jméno HRU znamená výraz; tvář; obloha; den. Je složeno písmene H - pípídmeno dechu, jež je přidáno před RU - znamenající ústa, proto je celkový význam Dech Ra - což byl jeden z jeho četných titulů a atributů.
Jméno Hórus je příbuzné řeckému slovu hora, jež znamená období, hodina. Tento vztah poukazuje na proměnlivou povahu vědomí ztělesněného Hórem, jak prochází různými fázemi tvoření.
Horus je dvojčetem Seta. Je Slunečním hrdinou reprezentujícím vědomí, jež se vítězně vynořuje z temného lůna své matky Nuit, Tyfóna nebo Draca. Toto jeho vítězství přichází po dlouhé bitvě proti rozkladným přírodním sílám, které ztělesňuje bůh Set, protipól - protivník, jenž se neustále pokouší Hóra zabít. Hórus vládne jak nad nebem, tak nad zemí. Jeho moc je tedy dvojí, a jejéím symbolem je Egyptská Sfinga.
Forma, v níž je Hórus nejvíce spjat se Sfingou, je Hrumachis, jeden z aspektů boha, o němž se zmiňuje Kniha Zákona. Jiné aspekty Hóra v ní odkazují na: Heru-ra-ha, Hoor-paar-kraata a Ra Hoor Khuita. Další bohové jako Tum, Ahathoor a Khephra představují proměnující se vědomí v průběhu Hórova cyklu.
Staří Egypťané přisuzovali Hórovi atributy související s planetou Saturn. Na Stromu Života odpovídá Saturn sefiře Binah a sféře světa Beriah, nebi. Eón Hóra tak reprezentuje věčný život Nuitina těla, nebeské společenství. Saturn je planeta, která ve zvěrokruhu vládne znamení Vodnáře; Zákon Thelemy, který je Zákonem Hórova eónu, byl tak přenesen do Věku Vodnáře.

 
7. 4. 2010