Hrumachis

Řecké jméno egyptského boha Heru-khuti, známého také jako Horus dvou obzorů. Reprezentuje Slunce v jeho denním putování oblohou - od svítání k západu. Hrumachis je bůh Sfingy, tedy symbol duality projeveného universa. Jako bůh obou obzorů je Hrumachis ztělesněním principů změny, mutability a metamorfózy, jež charakterizují životní cykly tvoření.Různé variace boha Hóra - jako Ahathoor a Ra-Hoor-Khuit... - jsou formy Hrumachise. Jiní Egyptští bohové, které zmiňuje Kniha Zákona, včetně Hoor-paar-kraata, Tuma a Khephra, odpovídají neviditelné nebo ne-projevené fázi universálního životního cyklu, nebo jejich pomezí. Bůh Horus, který jako most stojí mezi oběma světy, je Heru-ra-ha, dvojitý bůh, jehož dvojčenecké aspekty jsou Hoor-paar-kraat (neprojevené universum) a Ra-hoor-khuit (uniersum projevené).
Hlavní Hrumachisova svatyně byla v Aunnu (Heliopolis).

 
7. 4. 2010