Aiwass

Mimo-lidská inteligence, která v Káhiře roku 1904 Aleisteru Crowleymu zprostředkovala Knihu Zákona. Numericky – podle hebrejské kabaly – je Aiwazovo číslo 93, což je i číslo Thelemy, Slova Zákona Hórova aeónu, (vyslovené Nuit v AL I, 39). Podle řecké kabaly je Aiwassovo číslo 418, což numericky koresponduje s mstou-mzdou Ra-Hoor-Khuta = Abrahadabra.Nuit odkazuje na Aiwasse jako na „vyslance“ boha Hoor-Paar-Kraata. Ten reprezentuje ne-projevené univerzum. Proto je tichým, mlčenlivým, v pozadí stojícím aspektem dvojitého boha Heru-ra-ha, jehož dvojče je Ra-Hoor-Khuit, který naopak reprezentuje projevené univerzum.

 
7. 4. 2010