Nu

V systému Thelemy znamená prostor. Pokud je přidána koncovka -it, pojetí prostoru je předefinováno na božstvo nebo božskou formu Nuit, což je egyptská bohyně prostoru.
Tento pře-jmenovací proces známe z kabaly např. v rozvíjení Ain => Ain Sof => Ain Sof Aur.Komplementární k Nu je Had.

 
5. 4. 2010