Kefra

Také Cheprer, Chephra.
Ra, sluneční bůh, v podobě posvátného brouka. Egyptský mýtus o stvoření vypráví, kterak se sluneční bůh Ra vynořil z protní masy Nu (z Nuit, z nekonečného vesmíru nebo prvotní nicoty zvane Nun) v podobě Kefra. Kefra je nazýván otcem bohů a sebe-stvořitelem; ale nejen že stvořil sám sebe, ale také oplodnil (se), otěhotněl a porodil dvě božstva, jedno mužské (Shu, Šu) a jedno ženské (Tefnut). Tak je Kefra prototypem hermafroditního boha, který tvoří a plodí prostřednictvím parthenogenese.Ze stavu živoucího semene v propasti Nu se Kefra zjevuje v podobě vycházejícího slunce; ale též opačně, Kefra je i symbolem mrtvého těla obsahujícího žijící zárodek, schopný přejít z netečnosti k věčnému životu jako nesmrtelné tělo. Proto Kefra reprezentuje přeměnu a vzkříšení těla.
Formou Ra, s níž je Kefra nejblíže spjat, je Hrumachis, bůh Sfingy.

 
5. 4. 2010