Choronzon

Poprvé se objevuje v Enochiánských spisech Johna Dee ze 16. století, kde je synonymem hada z Rajské Zahrady. Crowley parafrázuje Deeův popis Choronzona jako první a nejnebezpečnější ze všech sil zla... právě proto, že není individualitou, je metafyzickým protipólem celého procesu Magie. (1998). V systému Theléma je Choronzon Bytostí z Abyssu, onu velkou spirituální divočinu, jíž musí adept přejít, aby dosáhnul mistrovství. Choronzon je finální překážkou před cílem. Jestliže se s ním setká řádně připravený adept, pak mu toto setkání umožní zničení ega, což adeptu umožní další putování skrz Abyss. Jestliže se s Choronzonem setká nepřipraven, pak bude nešťastný poutník zcela rozptýlen v nicotu.
V knize Vize a Hlas Crowley popisuje Choronzona následovně:
„Jméno toho, jenž dlí v Abyssu, je Choronzon, ale on vpravdě není jedincem. Abyss je prázdný všech bytostí; je naplněn všemožnými formami, stejně pošetilými, stejně zlými v jediném pravém smyslu slova - což znmamená bezvýznamné, ale zhoubné, a to tak dalece, jak touží stát se skutečnými. Tyto formy beze smyslu víří a shlukují se v náhodná seskupení, podobně jako prašní ďáblové, a každá takto nahromaděná možnost se snaží samu sebe stvrdit jako individualitu a ječí: Já jsem! ačkoli ví po všechen čas, že její elementy nemají žádné opravdové pojivo; a tak i nejnepatrnější narušení rozptýlí sebeklam, podobně jako jezdec, potkávající prašného ďábla, způsobí, že se ve spršce písku snáší k zemi.“

Crowley o něm také mluví v Magii bez slz:
„A kdo prošel do nejzevnějšího Abyssu - nebyl-li z těch, co porozuměli - vzepjal ruce a svůj krk sklonil do řetězů Choronzonových. A jako ďábel kráčel po zemi, nesmrtelný, a pálil květy země, a kazil svěží vzduch, a trávil vodu; a oheň, jenž je člověku přítelem a příslibem jeho usilování, jež se navyšovalo víc a víc jako pramida, a říká se, že jej člověk ukradl Nebesům v duté trubce - dokonce i ten oheň obrací v ruiny, a šílenství, a horečku, a zkázu. A ty, kdo jsi hromádkou suchého prachu ve městě Pyramid, tomu musíš porozumět.“

V obecnějším smyslu Choronzon reprezentuje rozptýlení, neschopnost, zlo, zkaženost, omezení a smrt. Detailnější popis Choronzona je obsažen v 10. aetyru (zvadném ZAX) ve Vizi a Hlasu.

 
28. 3. 2010