Ka

strální dvojník člověka, jeho přirozená duše. Tradičním egyptským hieroglyfem Ka jsou pozvednuté paže a dlaně. Přirozenost Ka je také dvojí. V egyptském symbolismu reprezentují bohové Set a Hórus duální Ka Zasvěcence nebo Krále Ka a stojí na jeho straně. V ne-zasvěcenci je duální Ka obydlen - nebo vězněn - jeho ženským protějškem, Khaibet, jež je často zobrazen jako stínová forma osoby. Každý muž nebo žena má Ka a Khaibet, avšak bez toho, že jsou polarizovány a tak osvobozeny zasvěcením zůstává Ka subjektem impulsivní touhy povstávající ze stínu.Khaibet, nebo stín, je spojována s lidskou identitou nebo egem (které je tou částí stínu, o níž uvažujeme jako o ). Takto dvojitý Ka tudíž nemůže dosáhnout spirituálního cíle, čili nemůže nabídnout svoji substanci Svatému andělu strážnému nebo Khabs, aby mohla být zformována Khu, skrze niž bude vzkříšena hvězda-Khabs.
Skrze opakované spojení s Andělem, se Khaibet, jež nemá žádnou esenciální realitu ani substanci, rozpustí jako skořápka (klifa) nebo slupka. Osvobozený duální princip Horus - Set je pak oddělen sílou meče Zain. Touto polarizací je dosaženo probuzení Hadita (= plamen života, který vzniká z temnoty) a jeho vztažení se k Nuit.

 
28. 3. 2010