Abrahadabra

První slovo III. kapitoly Knihy Zákona. Samotným A. C. je vysvětlováno jako Slovo tohoto aeonu jež reprezentuje dovršené Velké dílo, a je proto archetypem všech menších magických operací. Nesmí být však zaměňováno se Slovem Zákona tohoto aeonu, kterým je Theléma.
Na Abrahadabra se také odkazuje jako na Slovo Dvojí Síly. Tzn. že reprezentuje spojování Mikrokosmosu s Makrokosmosem, které se zobrazují rovněž jako pentagram a hexagram, růže a kříž, kruh a čtverec, 5 a 6... a také dosažení Poznání a Komunikace se Svatým andělem strážným. Ve svých Komentářích Crowley říká, že toto slovo je symbolem ...ustanovení pilíře nebo falu Makrokosmu... v nicotě Mikrokosmosu... Sexuální analogie je tu zřejmá.Abrahadabra = formule přeměny základní přirozenosti člověka v Khu, Svatý Grál nebo magické tělo, kde adept zahajuje přerod v Hvězdu Nuitina těla.
Numerace slova Abrahadabra je 418. To je i numerace Nuitina prohlášení „Ke Mně“, který zasvěcenci signalizuje, kde leží jeho cíl. Abrahadabra je „odměna Ra Hoor Khuta“, odměna pro ty, kdo byli schopni projít ordáliemi Ra Hoor Khuita, Anděla posledního soudu.

Gematrie

ABRAHADABRA = 418
ABRAHADABRA má 11 písmen
ABRAHADABRA = 1+2+2+1+5+1+4+1+2+2+1 = 22
5 písmen tohoto slova: A = Koruna; B = Hole; D = Poháry; R = Růžový kříž; a odkazují na Amona - Otce, Thota – jeho posla, a Isis, Hora, Osirida, božsko-lidskou triádu.

418 = ATh IAV, esence IAO
418= BVLShKIN, nebo Boleskin
418= RA HVVR, nebo Ra Hoor
418= ∑(13-31)

 
28. 3. 2010