Set

Jméno pradávného boha Egypťanů, jež má významový ekvivalent černý (Set je synem velké mateřské bohyně Nuit-Tyfón-Draco). Ztělesňuje princip dělení, rozštěpu, rozbíjení, zabíjení a převrácení stávajícího /viz. Abyss + mysl/. Je prostředníkem pronikání a procházení mezi světy, a při putování vpřed či vzad mezi časem a věčností. Set je vrahem skutečnosti, který rozbíjí kruh nekonečnosti, aby zplodil stvoření.Set se pohybuje stvořením jako ničitel, který neustále ničí formy, které sám z chaosu vytvořil. Jeho bydlištěm je poušť, planoucí a transformující rozloha Abyssu, v němž se veškeré znalosti a obsahy mysli obrací v prach.
Set je dvojí; je vždy tam, kde naopak není vědomí, ztělesněné jeho bratrem - dvojčetem Horem. Tak pohání vědomí vpřed - to může znamenat i zpět, což závisí na úhlu pohledu!
Touto polarizací Set obnovuje rovnováhu tam, kde je něčeho přemíra a vnáší pohyb, kde je netečnost. Je velkým odpůrcem, žalobcem, temným sluncem, které je vůdcem všemu, co je opakem a mimo - všemu jinému, cizímu, nepozorovanému a neočekávanému.
Je sluncem půlnočním, které je vždy synem (Liber AL III: 74), je začátkem i konecem, Alfou i Omegou. Jako takový je Pánem Iniciace, když věčně pohání vědomí za jeho vlastní hranice, ať už směrem k nebo pryč od projevení. Spolu s Hórem, coby noční a denní obloha, tvoří žebřík mezi nebem a zemí.
Jako stanovitel hranice života a smrti je Set Pánem Pekla nebo Amenty. Evokérem nigreda, jenž předsedá alchymistickému odpadu, proměně, která je kouzelným tajemstvím Velikého Díla. Setovské síly rozptylování a změny jsou právě těmi silami, jež umožňují cyklické opakování fyzického vesmíru. Set je úzce spojen s Haditem, jehož manifestací je Bestie.
Polarita Seta a Hóra byla známa v Aunnu nebo Na (řecky Heliopolis) jako dvojitý bůh Heru-Set, jehož atributy jsou podobné těm u Heru-ra-ha. Aunnu byl považován za místo narození Hóra, Slova.

 
28. 3. 2010