Ankh-af-na-khonsu

(V překladu Žije v Khonsu, kdy Khonsu je alternativní jméno pro boha měsíce jménem Khons, Chons, ) je historická osoba, muž, který žil v Thébách za vlády 26. dynastie (asi 725 Př. n. l.). Byl knězem egyptského boha Mentu. Nejvíce je znám jako autor Stély zjevení, náhroního kamene, který pro sebe vytvořil.Ankh-f-n-khonsu


je magické jméno, užívané Aleisterem Crowleyem při podpisu pod Komentář Knihy zákona a také když hovořil o sobě jako o Proroku Thelémy a Aeonu Hórova. Crowley věřil, že je převtělením egyptského kněze Ankh-af-na-khonsu. Jak se praví v Liber Legis,
Můj písař Ankh-af-na-khonsu, kněz princů, ať nezmění ani písmenko v této knize; by však nebylo pošetilostí, ať ji komentuje moudrostí Ra-Hoor-Khu-ita.

 
16. 3. 2010