Kniha zákona

Český název pro Liber AL vel Legis.
1. Tato kniha byla nadiktována v Káhiře ve třech po sobě jdoucích dnech, a to osmého, devátého a desátého dubna 1904 mezi polednem a jednou hodinou odpolední.
Autor si říkal Aiwass a prohlásil, že je vyslancem Hoor-paar-kraata; totiž, že je poslem oněch sil, které v současné době vládnou této planetě, což bude ještě vysvětleno.
Mohl by nějak prokázat, že je vskutku bytostí druhu, jenž je lidské rase nadřazen, a proto má právo mluvit s takovou autoritou? Zřejmě musel předat poznání a moc takové úrovně, že není známo, že by se jí kdy nějaký člověk vůbec přiblížil.2. Dokazoval toto poznání hlavně tím, že v určitých oddílech užíval šifer nebo kryptogramů, aby rozvedl skutečnosti týkající se vzdálené budoucnosti, včetně některých událostí, které se měly teprve stát, takže žádná lidská bytost si jich pravděpodobně ještě nebyla vědoma; proto se důkaz pravosti toho, co hlásá, nachází v samotném rukopisu. A ten není závislý na svědectví ze světa lidí.
Studium těchto částí, má-li dojít k jejich výkladu, vyžaduje nepochybně vrcholné lidské vědění - a žádá si roků soustředěné pozornosti. Je třeba ještě vykonat velký kus práce. Bylo toho však již objeveno dosti, aby se potvrdilo to, co hlásá; i ten největší skeptik musí připustit, že má pravdu.
Tuto záležitost se vyplatí studovat s pomocí Mistra Theriona, kterého roky usilovného výzkumu přivedly k osvícení.
Na druhé straně je jazyk skoro celé Knihy podivuhodně prostý, jasný a pádný. Nikdo ji nedokáže přečíst, aniž by jí nebyl zasažen až do hloubi své bytosti.
3. Nadlidská moc Aiwasse vychází najevo vlivem jeho Pána a této Knihy v souvislosti s nynějšími událostmi: historie přitom plně podporuje jeho tvrzení. Tyto skutečnosti jsou zřejmé každému; lépe je však pochopí s pomocí Mistra Theriona.
4. Nezkrácené vylíčení událostí, které vedly k předání této Knihy, včetně faksimilií rukopisu a eseje Mistra Theriona bylo uveřejněno v knize The Equinox of the Gods.
(podle Liber AL vel Legis, Horus, Brno 1997)

 
6. 3. 2010