Svatý anděl strážce

V hierarchii bytostí panuje řád. Každá se pohybuje ve svém přirozeném prostředí. HGA (= Holy Guardian Angel) působí ze světa Beriah směrem dolů. Pro člověka je přirozený svět Ašijah, popřípadě Jecirah. Místo, kde dojde k prolnutí vědomí člověka a HGA je ve schématu Stromu života Tiferet.Spojení s HGA lze dosáhnout tréninkem, cvičením (konat vědomě, neustále posouvat své hranice, praktikovat naučené; dál rozvoji vědomí napomáhají živlová cvičení (člověk nejdříve ovládne 4 živly - vytvoří kříž a potom teprve může jít dál, k vyššímu, viz např. Abramelinovy čtverce, práce s Vrilem, vnitřní chrám). Profánní člověk není přizpůsoben tomu, aby se pohyboval tak vysoko, proto je navázání kontaktu s HGA těžké.
Jméno každého jednotlivéhoHGA je vyjádřením Pravé vůle adepta. Poznání Pravé vůle souvisí především s odstoupením od iluzí osobního světa, s poznáním vyšší skutečnosti, pravdy..., zkrátka je to často šok. Jednotlivec se tím vzepře pochybnostem, dál netápe - ví, že vše v jeho životě se dostane na své místo. Pohybuje se správným směrem, koná úkol / poslání, se kterým se vtělil; není vláčen osudem, ale je jeho strůjcem, stojí uprostřed Kola štěstí a tak vidí všechny možnosti. Viz také Theléma - základní návod k použití. Pravá vůle nepřichází jako imperativ zvenčí ani jako odměna za vyvinuté úsilí.

 
6. 3. 2010