Thelema – Θελημα

Řecké slovo znamenající vůle. Je to Slovo zákona Hórova aeónu, jež nám dala Nuit v Liber AL vel Legis. Podle řecké kabaly je numerací slova theléma 93, podobně jako je číslo 93 i numerací agape. Agapé je v řečtině slovem pro lásku.Zákon Thelema. Tato Kniha formuluje jednoduchý morální kodex. Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Láska je zákon, láska pod vůlí. Není jiného zákona kromě Dělej, co ty chceš. To znamená, že každý z nás, hvězd, se má pohybovat po svém správném orbitu, jak nám to naznačuje povaha našeho postavení, zákon našeho růstu, impuls vycházející z našich předešlých zkušeností. Všechny události teoreticky mají pro každého z nás stejnou právoplatnost - a každá je z dlouhodobého hlediska stejně důležitá; ale v praxi je pro každého z nás v nějakou danou chvíli právoplatný pouze jeden jediný čin. Povinnost tedy spatřujeme v tom přiřadit zkušenost oné správné události jednoho momentu vědomí k tomu dalšímu. Každý čin nebo pohyb jen aktem lásky, sjednocením s jednou nebo druhou částí ťNuitŤ; každý takový akt musí být ťpod vůlíŤ a musí být zvolen tak, aby naplnil a nikoliv zmařil pravou podstatu bytosti, jíž se týká. Způsob, kterak toho dosáhnout, je třeba studovat v knize Magick4 nebo si vyžádat osobní instrukci od Mistra Theriona a jeho vybraných asistentů. (Druhá část je podle Liber AL vel Legis, Horus, Brno 1997)

 
6. 3. 2010